עיבוד חותם הלידה

חווית הלידה היא ארוע מכונן בחיי האשה והמשפחה.

היא משפיעה על בנין הנפש, איכות החיים, האופן בו אנחנו תופסות את עצמנו ועוד גורמים רבים.

מחקרים הראו כי אשה זוכרת את הריחות, המילים, הרגשות, שמות האנשים וגורמים נוספים בלידה לאורך שנים רבות. שיחה אודות הלידה תחזיר אותה אחורה בזמן לעוצמת החוויה.

שיח נשי כמעט תמיד יגיע לנושא הלידה, רבות חושבות כי שיחה תסייע להן להתמודד עם חווית הלידה.

שיחה היא כלי תמיכה מצוין, אולם היא אינה מסייעת בעיבוד החוויה.

הפורקן המילולי אינו מספק כל עוד הוא לא מתועל לעיבוד ותיקון.

עיבוד לידה אינו חייב תמיד לעסוק בחוויות טראומטיות, גם חוויות טובות צריכות להיות מעובדות, הכרת הטוב, הבנת הכוחות ותעצומות הנפש הן חלק מהתהליך כולו.

יש שיטות מגוונות לתהליך את צריכה לבחור את זו שקרובה לליבך כדי שהעבודה תהיה לך נעימה